fbpx

En modig og gudfryktig mann

Na’im, en mann med muslimsk bakgrunn, elsker å lese Guds Ord. I Hebreerne 4,12 leser vi at «Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» Skriften forandrer oss radikalt. Mens jeg vandrer med Na’im, en ny etterfølger av Jesus, er jeg vitne til hvor nydelig Guds Ord forandrer våre hjerter, sjel og ånd – som det forandrer Na’ims.

Hver dag deler Na’im hvor forundret han blir av den sannheten han leser. Når vi møtes snakker han om hvordan Gud har vist ham noe nytt i Skriften. Han uttrykker hvor overveldende det er med Jesu nåde og kjærlighet og han sier han nesten ikke klarer å vente med å lese mer til neste dag.

Han står i beundring til skjønnheten i evangeliet. Og alle trenger å høre denne sannheten, insisterer han, selv om det setter ham i farlige situasjoner.

Men han er ikke redd.

«Il-hamdulillah, pris Gud,» sa Na’im. «Alt er fra Gud. Jeg fikk frimodighet til å stå foran alle mennene i mitt nabolag og fortelle dem om Jesus – det er BARE Gud.» Etter å ha lest det første kapitlet i Josva, hvor Josva får et ord fra Gud om å være modig og sterk, ba Na’im Gud om å gi ham styrke og frimodighet til å dele evangeliet i sitt nabolag.

«Noen av Jesu etterfølgere tør kanskje ikke leve ut deres tro fordi de er redde for å bli straffet for det», sier han, «men jeg? Bror, ingen kan få meg til å tie. Ingen.»

Takk Gud for at Han fyller Na’im med frimodighet og styrke – og forvandler ham gjennom det levende Ordet som er «søtere enn honning» (Salme 119,103).

Rundt om i verden er det mange muslimske menn og kvinner som søker inn i Guds mektige Ord og møter Jesus personlig.