fbpx

Siden 2011 har nyhetene fra Syria vært nedslående. Meget nedslående! Gjennom disse siste syv årene har den syriske befolkningen blitt gjenstand for en ufattelig stor lidelse. Bare siden 2013 har over 250 000 mennesker mistet livet! Av landets omtrent 21 million innbyggere har ifølge FN over 12 millioner blitt tvunget til å flykte på grunn av kamphandlinger mellom regjeringsstyrker, opprørsstyrker og IS-styrker (februar 2018). Over 5,5 million, de fleste kvinner og barn, har flyktet ut av landet. Nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkia er vertsland for de fleste av disse, og bare 10% av flyktningene befinner seg nå i Europa.

I denne katastrofale situasjonen, hvor så godt som hele landets infrastruktur er ødelagt og nesten 60% av befolkningen har måttet flykte fra sine ødelagte hjem, er det barna som lider aller mest. Noe av det alvorligste er kanskje at over 2 millioner syriske barn er uten skolegang!

2 millioner syriske barn er uten skolegang!

Og midt i all denne meningsløse lidelsen søker syrere etter noe som kan gi både liv og død mening. Folk flest er desillusjonert og føler seg sviktet av islam. Mange syriske flyktninger i Midtøsten og Europa tar nå kontakt med kristne og kirker med ønske om å finne ut mer om Bibelen. Og mange tar imot Jesus som frelser, Herre og venn.

 

Og midt i all denne meningsløse lidelsen søker syrere etter noe som kan gi

både liv og død mening

Prosjekt Håp har fått sitt navn fra skolen prosjektet støtter. Hope School er etablert i et nabolag i Midtøsten med syriske flyktningfamilier, og er et samarbeid mellom nasjonale, arabiske Jesus-troende, og kristne, internasjonale humanitærhjelpsarbeidere. Hope School gir skolegang til 150 syriske flyktningbarn, og tilbyr undervisning i nøkkelfagene arabisk, matematikk og engelsk. En skole nr. 2 er under oppstart. Nasjonale kristne fra menighetene i området er ansatt som lærere, og det drives et omfattende og viktig omsorgsarbeid rettet mot elevenes familier. Mot slutten av høstsemesteret fikk Hope School sin egen lekeplass, til stor glede og fryd for både barn og voksne!

Uten Hope School ville ingen av de 150 syriske flyktningbarna fått noen skolegang! De fleste flyktningene i området hvor skolen ligger har ikke noe tilbud, og behovet er stort. Og uten skolegang i unge barneår stiller de svakt med tanke på videre studier når de blir eldre.

Det fineste med Prosjekt Håp er at det også møter barnas og deres familiers åndelige behov! Mange av foreldrene og noen av barna har kommet til tro på Jesus, og får hjelp til å vokse som nye Jesus-troende gjennom oppfølging. Kan et humanitært prosjekt bli bedre?! Prosjekt Håp er i ypperste klasse for hvor strategisk et prosjekt for syriske flyktninger kan bli.

Frontiers Norden har støttet prosjektet siden oktober 2016, og ønsker å videreføre muligheten til å gi både penger og forbønn til noen av de svakeste og minste i Guds rike; -syriske flyktningbarn i Midtøsten.

Velkommen til å gi du óg!

vennlig hilsen

Staben i Frontiers Norden

 

 

Gaven er fradragsberettiget (oppgi f.nr.).

Merk din gave med «Prosjekt Håp».