Kjerneverdier

Muslimer >>

Nesten en fjerdedel av verdens befolkning er muslimer og majoriteten har aldri møtt en etterfølger av Jesus. Vårt fokus er på det å leve sammen med muslimer på steder hvor ingen tidligere har gjort Jesus kjent.

Nærmiljø >>

Vi vil se folk forvandlet av Jesus i fellesskap som tilber Jesus og som er lokalt ledet og utrustet til å vokse og multiplisere seg selv.

Teamarbeid >>

Likesinnede folk forent rundt en felles visjon kan oppnå mye mer enn enkeltpersoner. Team gir gjensidig støtte og kompletterer den enkeltes gaver. Det er den eneste måten å arbeide på.

Innovasjon >>

Team har frihet til å søke Guds visdom og ledelse for deres egen, spesifikke situasjon. Beslutninger tas nærmest mulig til der hvor tingene skjer!

Vekst >>

Vi legger stor vekt på trening, veiledning og ansvarlighold gitt av erfarne folk slik at yngre og mindre erfarne folk kan trives og utvikle deres lederpotensiale.

Nåde >>

Vi er spleiset sammen i vår forpliktelse på å leve i tråd med bibelsk sannhet, men søker å være nådige i forhold til forskjeller og mangfold i vårt fellesskap. Les vår trosbekjennelse.

Partnerskap >>

Vi tror at det er menighetens ansvar å sende mennesker ut, så vi setter partnerskap med hjemmemenigheten til de som sendes ut.

Noen menigheter får visjonen å sende ut hele team for å tjene Herren i den muslimske verden, og vi er begeistret over å kunne tjene og støtte dem i å virkeliggjøre dette.

Vi er forpliktet til å arbeide i partnerskap med andre misjonsorganisasjoner.

«Hvis du er på utkikk etter en partner som er klar til å utruste deg og din menighet til tjeneste i den muslimske verden trenger du ikke se lengre. Frontiers er hva du ser etter» (Paul Borthwick, forfatter og professor, Gordon Conwell Theological Seminary)

Velsignelse >>

Guds har velsignet Frontiers siden dens begynnelse i 1982. Resultatet vises gjennom team som har vært instrumental i fremveksten av et stigende antall menighetsfellesskap av muslimsk bakgrunn Jesus-troende i den muslimske verden, på steder hvor det var lite eller ingen kristent nærvær. I dag har Frontiers 1250 arbeidere i et bredt spekter av yrker i over 250 team bosatt i over 50 av verdens nasjoner.

Læring >>

Mye av Frontiers’ fremgang skyldes villigheten til å ta lærdom av feil, og til å identifisere og fremme praksiser som teamene har funnet å være til god hjelp. Læringen har blitt styrket av det å være et kulturelt mangfoldig nettverk med over 30 nasjonale «sende»-kontorer.

Vi vil gjerne holde kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev
  1. E-nyhetsbrevBladet 'Over alle grenser' (2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tlf: +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no 
Registrert forening nr. NO-988 301 388

© Frontiers 2017