Hva vi gjør

Vårt fokus er å leve blant muslimer på steder hvor ingen tidligere har gjort Jesus kjent.

Et stigende antall muslimer velger å følge Jesus. De fleste, ja faktisk nesten alle, Jesus-bevegelser blant muslimer har funnet sted i det 21. århundre. Noe svært bemerkelsesverdig er i ferd med å skje i vår generasjon.

Vi svarer på Guds høyeste ønske for alle folkeslag og Guds kall til å være en velsignelse for alle, til verdens ende. Vår rolle i dette er å leve ut Jesu kjærlighet i muslimske nabolag. Dette gjør vi gjennom å identifisere oss med muslimer og invitere dem til å følge den eneste Frelser i deres nabolag og eksisterende sosiale nettverk, og ikke ved å «konvertere» dem til en fremmed religion eller kultur.

Vår tjeneste er forskjellig på forskjellige steder, men uansett hvor vi er så er det våre kjerneverdier som gir retning til vår tilnærming i vår tjeneste. Men den muslimske verden er meget mangeartet og hvert team må selv finne ut hvordan det best på sitt sted kan følge Guds kall til seg.

(videoen – vi trenger kanskje en annen…)

Sjekk Bli inspirert for autentiske historier fra team og muslimer i ulike regioner. Det å få et møte med vårt arbeid gjennom historiene til de som har gått foran deg er den beste måten å finne ut hvordan vi arbeider på.

Hvis du er interessert i å bli med oss kan du finne ut om aktuelle muligheter eller ta kontakt for å samtale om hvilke muligheter som finnes. Vi vil veldig gjerne høre fra deg!

Vi vil gjerne holde kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev
  1. E-nyhetsbrevBladet 'Over alle grenser' (2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tlf: +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no 
Registrert forening nr. NO-988 301 388

© Frontiers 2017