Hvorfor Frontiers

Frontiers har svært få regler men er forpliktet på flere kjerneverdier. Her presenteres måten de fungerer på i praksis. Hvis dette passer godt med deg og hvor du er nå, så ta kontakt.

>> Du ønsker å være med i et team

Vi tror at det å arbeide i team er av avgjørende betydning. Ikke bare for effektiviteten av arbeidet, men også for å trygge at folk holder ut på det stedet de er kalt til å tjene Gud på. Frontiers er også felt-ledet som innebærer at beslutninger tas av de som befinner seg nærmest der hvor ting skjer.

>> Du ønsker en utfordring!

Den eneste tingen vi kan love deg, er et spennende liv! Våre team rapporterer at det de driver med nå er det mest utfordrende de har vært med på. Men de rapporterer også at det er det beste og mest belønnende de noen gang har vært med på!

>> Du ønsker å invitere muslimer til å følge Jesus

Teamene tjener muslimer og deres samfunn gjennom NGO-arbeid (frivillige organisasjoner og foreninger), forretningsvirksomhet, utdanning, helsestell, og mange andre typer virksomhet. Det finnes masser av måter og muligheter for oss til å vise muslimer kjærlighet og omsorg, og til å gjøre Jesus kjent og invitere muslimer til å følge Ham i fellesskap.

>> Du ønsker å bli med på hva Gud gjør i den muslimske verden

Flere muslimer har kommet til tro på Jesus i din livstid enn i hele resten av verdens historie. Dette er en spennende tid å arbeide på steder hvor Han enda ikke er kjent, slik at enda flere kan begynne å følge ham i sine liv.

>> Du ønsker å lære og vokse

Vi har vært i sving med dette arbeidet lenge, og har lært mye gjennom disse årene. Vi vektlegger utrustning og ansvarlighold. Læringen din stopper ikke i det øyeblikket du ankommer den muslimske verden. Frontiers-team er forpliktet til kontinuerlig opplæring og oppdatering, og mange måter og hjelpemidler finnes for at du skal kunne utvikle dine kunnskaper og ferdigheter, og se til at du trives og har det godt.

Vi vil gjerne holde kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev
  1. E-nyhetsbrevBladet 'Over alle grenser' (2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tlf: +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no 
Registrert forening nr. NO-988 301 388

© Frontiers 2017